Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

fotografie

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) je středně velký hrabavý pták z čeledi tetřevovitých. Těžiště jeho výskytu leží ve Skandinávii a na Sibiři. Ve střední Evropě je rozšířen jen ostrůvkovitě – většinou pouze v horských oblastech. Naše republika spadá do západního okraje areálu jeho rozšíření a je u nás zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožených.