Boj o potravu?

Dočasným uzavřením v přezimovacích obůrkách se částečně mění návyky jelení zvěře, neboť laně a kolouši zimují na omezeném prostoru spolu s jeleny všech věkových tříd, což ve volné přírodě nebývá zvykem. To má za následek, že u krmných míst dochází k drobným potyčkám mezi jednotlivými zvířaty, které však zřídka končí zraněním. Obvykle postačí jen naznačení nadřazenosti sklopením slechů či pohybem paroží a vše je vyřešeno. Hodně také záleží na povaze jednotlivých kusů zvěře, což lze díky obůrkám dobře sledovat. Při jedné mé návštěvě přezimovací obůrky Beranky v únoru 2009 (výměra obůrky je 58 ha; v daném roce v ní přezimovalo kolem 100 kusů jelení v poměru přibližně 40 % jelenů a 60 % laní a kolouchů), jsem však byl svědkem zajímavé události, o níž bych se rád zmínil. Příhoda se stala 17. února. Po vsypání jadrného krmiva do koryt, úklidu okolí krmných stolů a navezení řepy na krmeliště jsem se usadil na nedalekou pozorovatelnu s cílem fotografovat zvěř. K řepě postupně přišlo několik laní a kolouchů a za nimi po chvíli ještě jedna laň společně s jelenem I. věkové třídy. Během následujících minut se zvěř v poklidu věnovala potravě, které bylo pro všechny dostatek. Najednou se však přihodilo něco, s čím jsem se dosud u jelení zvěře nesetkal a co jsem ani v nejmenším nečekal: jelen (odhadem tříletý osmerák) nezvykle brutálně zaútočil na laň, s níž přišel na krmeliště! Útok byl velice prudký a tvrdý a laň se po jediném úderu parožím do hlavy okamžitě skácela k zemi a odkazovala jako po zásahu střelou na trn. Ostatní zvěř včetně útočníka se okamžitě rozprchla na všechny strany a laň sledovala zpovzdálí. Ta po několika marných pokusech postavit se opět klesla do sněhu. Následovaly další a další marné pokusy vstát. Po několika minutách se jí to nakonec podařilo a vrávoravým krokem s barvící ranou na hlavě pomalu odtáhla do krytu. Není mi známo, že by se po této události našel v obůrce padlý kus, takže laň zranění přežila – zřejmě „jen“ s otřesem mozku. Domnívám se však, že stačilo málo a vše mohlo dopadnout úplně jinak. Co jelena vedlo k útoku, se lze jen domnívat: byla to snaha ukázat svou nadřazenost či odehnat potravní konkurenci?

Komentáře k tomuto článku

K tomuto článku dosud nikdo nepřidal komentář - můžete být první.

Přidat nový komentář