Řeka Křemelná

Každý má určitě nějaké místo, kam se může stále vracet a pokaždé je uvidí jinak. Místo, kde pociťujete zvláštní nepopsatelný pocit a které Vás nutí stále přemýšlet. Kde jste vždy jen sami se sebou. Místo, které máte v srdci a kam se vždy rádi vracíte. Jedním takovým je pro mne šumavská říčka Křemelná.

Křemelná, pramenící na severním svahu Pancíře se na svém dlouhém toku zpočátku poklidně klikatí a meandruje šumavskými pláněmi a svým přirozeným řečištěm se postupně zařezává do rozlehlého údolí. To se na jejím dolním toku prudce mění v divoký, po tisíce let hloubený kaňon, který je nejhlubším na Šumavě.

Její tok se v četných kaskádách často prudce zrychluje a s hukotem valí mezi obřími balvany, aby se pak zase pomalu zklidňoval v tichých a malebných zákoutích a ohybech. Její granitově hnědá voda se neúnavně tříští o zelené, mechy a lišejníky porostlé kameny, kde se pak v četných peřejích mění až na křišťálově bílou, plnou drobných pěnících bublinek.

Komentáře k tomuto článku

  • Carlota

    Dear md-wildlifephoto.cz admin, Your posts are always well researched.

Přidat nový komentář